Bút Chẳng Tà

80 Người theo dõi

Nghề nghiệp: Vẽ vời, diễn thuyết, gõ đầu sinh viên

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/06/1966

Địa chỉ: Hốc Bà Tó, Q4