Ngô Khoai Sắn

9 Người theo dõi

Nghề nghiệp: Cửu vạn chuyên nghiệp!

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/01/1970

Địa chỉ: Thôn Dã Yên Bình