Nguyễn Thanh Sơn

9 Người theo dõi

Nghề nghiệp: Tổng giám đốc

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/01/1970

Địa chỉ: Bắc Ninh