Phương hói

16 Người theo dõi

Nghề nghiệp: Quân nhân

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/02/1973

Địa chỉ: Hàng Bột