Sơn Nguyễn Thanh 2

2 Người theo dõi

Nghề nghiệp: Kinh Doanh

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/01/1970

Địa chỉ: Bắc ninh