Bình luận
-
Trọng tài bắt đúng, rõ ràng bóng đã chạm tay đội đỏ,

- Trả lời -

- 22:24 - 14/09

Thông báo