Bình luận
-
tui nghĩ 99 % ấy chứ 

- Trả lời -

- 17:01 - 17/03

Thống kê vậy không đúng,

- Trả lời -

- 23:02 - 31/12

Thông báo