Bình luận
-
ÔN QUÀNG DỊCH LỆ
Ôn hoàng đóng diễn Ngọc Quàng
Trang phục xúng xính như nàng đâm hơi
Phen nầy sắm được vai trời
Ngọc Quàng rửng mỡ đánh rơi tinh hoàn
Còn gì sau cuộc truy hoan
Mặt hoa da phấn áo choàng kim sa
Ở đời tố mẹ chửi cha
Tâm thần biến thái chít cha ôn quàng.

- Trả lời -

- 12:01 - 12/02

Phong thái uy nghi cái gì? 

- Trả lời -

- 21:07 - 13/02

Thì phong thái...diến đó
Còn uy nghi là nghi báo kìa! Một đám ngáo...

-

- 09:14 - 14/02

như hề.,chắc đàm cũng tài trợ nhà đài tý kha khá với mua luôn vai ngọc hoàng cmn roài.,

- Trả lời -

- 21:05 - 12/02

Sao không đóng vai bị xiết nợ rồi kêu gào khóc lóc giúp mẹ hả thiếm?

- Trả lời -

- 09:09 - 16/02

Thông báo