Bình luận
-

Quanh quẩn xà quần cái lỗ tê

Tuy rằng rộng ngoác vẫn đê mê

Mồm trên miệng dưới đều như thế

Dùng chung thiên hạ mấy ai phê

Xuân đi Xuân đến hồn quan lệ

Tết đến rồi đi vẫn mặc kê

Quá thì Xuân muộn giờ thân ế

Mười phương chơi hết chó cũng chê...

- Trả lời -

- 15:08 - 14/02

Xuân đến tung hê úp lộn mề
Chơi lầy chơi lội thấy mà ghê
Giật dọc hốt hàng trơ mặt thế
Kỹ nữ ma cô đá phủ phê

- Trả lời -

- 15:17 - 14/02

Thông báo