Bình luận
-
Đang buồn ngủ nên ...

- Trả lời -

- 00:25 - 29/01

mệt quá rồi, tội các em 

-

- 10:53 - 29/01

chương trình quá tệ 

- Trả lời -

- 10:53 - 29/01

CHẮC CÁC LOA HƯỚNG RA HẾT KHÁN ĐÀI NÊN CÁC EM KHÔNG NGHE RÕ LẮM

- Trả lời -

- 11:30 - 29/01

Thông báo