Bình luận
-
Lại nhớ xem phim cứ thấy ông nào mà vắt áo ở cổ tay khi đi máy bay thì dễ 90% là phạm. Không biết anh nhôm này có thế không?

- Trả lời -

- 03:37 - 05/01

Thông báo