Bình luận
-
500kg= 5Ta, noi lao vua thoi

- Trả lời -

- 13/01/2018

có 5 tấn thì cũng ngang phụ nữ Việt Nam thôi :v

- Trả lời -

- 13/01/2018

5 TẤN THÌ ANH ẤY NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH MỊA NÓ RỒI

- Trả lời -

- 15/01/2018

Thông báo