Bình luận
-
Thật sự thấy nhục 

- Trả lời -

- 07:59 - 07/12

Bọn con nhà trọc phú kệch cỡm rẻ tiền. Xe máy thì đậu hàng 2 dưới lòng đường còn ô tô đỗ ngược chiều đường. Cứ làm như tán gái bằng cách khoe mẽ là hay ho lắm. Khinh

- Trả lời -

- 16:07 - 07/12

Thông báo